• Selskapet får en aksjekapital på én million kroner.
  • Formålet er å utrede aktuelle finansieringsmodeller, herunder offentlig-privat samarbeid (OPS), for en veiforbindelse Arna – Bergen sentrum, og hvilke trafikale tiltak som trengs.
  • Bergen kommune kan oppnevne fire av syv styremedlemmer. De andre kommer fra fylkeskommune og nabokommunene.
  • Bergen kommune skal kunne yte selskapet lån på inntil 5 millioner kroner.