GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bergens-tidende.noTomten er festet, og festekontrakten setter klare begrensninger for nybygg på tomten. Frigg eiendom AS har inngått en leiekontrakt fra 1. januar i år med Skjoldvegen barnehjem om leie av eneboligen som i dag står på tomten. Styreleder i Frigg eiendom, Øystein Heldal, er også styrer for barnehjemmet. Han har uten tillatelse fra fylkeskommunen inngått leiekontrakten, og er nå under granskning for dette og andre forhold. Bryter kontrakten Frigg eiendom har tilbudt Skjoldvegen barnehjem ytterligere tre boenheter for barnehjemsbarn i Friggsvei 12. Styrer har i et brev til selskapet 14. november i fjor sagt seg interessert i planene. Nå viser det seg at Frigg eiendom ikke kan sette opp tre boenheter på den drøyt ett mål store tomten.— Ifølge festekontrakten er det ikke lov å bygge tomten ytterligere ut. Det står allerede en villa på tomten, sier Ruth Nesttun. Hun har fullmakt fra tomteeier Bjørg Simonsen til å opptre på dennes vegne i saken.Tomten huset står på ble festet (leiet ut) 8. mai 1961. Kontrakten gjelder for 99 år, og festekontrakten gjelder selv om huset som står på tomten nå er solgt til Frigg eiendom AS. I festekontrakten heter det om bebyggelse:"På tomten må kun oppføres villamessig bebyggelse, eventuelt med nødvendig uthus og garasje." Naboprotester - Etter vår oppfatning kan huseier ikke oppføre tre boenheter i rekke på tomten, sier Ruth Nesttun.Hun er overgitt over at Frigg eiendom ikke har tatt kontakt med grunneier og orientert henne om sine planer.- Det hadde vært naturlig at det skjedde før det kom planer om bygging på tomten. Naboene til Friggsvei 12 har protestert på selskapets byggeplaner. I sitt protestskriv peker de på at bygget bryter med reguleringsplanen for området. De reagerer på at det skal legges tre boenheter på en trang tomt, og viser til at området er regulert for villabebyggelse i maksimalt to etasjer. Nybygget er planlagt i tre etasjer.Naboene er også skeptiske til at det skal legges en institusjon for barnevernet i området.

Les også: Styreren var medeie Mangler dokumentasjon