— «Alle» vil bo og leve i sentrum for tiden, og det er et kolossalt press fra utbyggere om å få ta i bruk ledige tomter. Men skal byen bli fremtidsrettet, er det ikke nok å bygge boliger - vi må rett og slett tenke at vi skal bygge en by, med alle de krav til fleksibilitet og infrastruktur fremtiden krever, sier Florelius, som i kveld legger frem for Komité for Miljø- og Byutvikling en «verkstedsrapport» med fremtidsbilder av tre områder fra Bergen sjøfront; Sandviken, Nøstet og Puddefjorden.

Rapporten er en del av planarbeidet som kan åpne byen i langt sterkere grad mot sjøsiden. Fremtidsbildene er kommet i stand ved at flere arkitektkontorer fikk i oppdrag å komme med idéskisser til de tre nevnte områdene og som så er blitt bearbeidet videre i samarbeid med utbyggere og aktører som har aktuelle planer innenfor de samme områdene.

Boliger i Sandviken

I Sandviken er det i dag innmeldt planer for 500-600 nye boliger i tidligere næringsarealer. «Et vesentlig spørsmål vil da være å legge til rette for en områdeutvikling som kan utvikles etappevis og gi rom både for boliger og næringsvirksomhet for et stad hurtigere skiftende marked», heter det i rapporten.

Når det gjelder Nøstet, foreslår planavdelingen å utnytte områdets potensiale i den såkalte kulturaksen fra Lysverket til USF. Jonsvollgaten foreslås å gjøres bilfri, og Nøstetorget bør opparbeides som attraktiv plass med god kontakt mot Hurtigruteterminalen og Nøstegaten. Sentralbadet foreslås utviklet til signalbygg med kulturhus / publikumsattraksjoner. I løpet av svært kort tid vil det for øvrig bli en avklaring på om Sentralbadet kan utbygges til nasjonalt svømmesenter med 50 meters basseng. Planavdelingen åpner også for muligheter for høyhus i et avgrenset område.

Bro mellom naboer

Damsgårdssundet foreslås til blandet sentrumsformål, med hovedvekt på boliger. På Møhlenprissiden foreslås det også blandet sentrumsformål, med hovedvekt på kontor, næring og restauranter rundt Møhlenpriskaien - forskning, næring og universitetsfuksjoner rundt Høyteknologisentret og Mjellem og Karlsen - mens Nygårdsparken i sterkere grad kan utnyttes som Campus. En fotgjenger- og sykkelbro mellom de to sidene, foreslås for å knytte de to «naboene» tettere sammen.

— Sjøfronten er på mange måter Bergens merkevare, og byplanlegging er mye mer enn summen av enkeltsaker. Jeg håper at disse tre fremtidsbildene vil sette i gang en stor og viktig debatt om hvordan Bergen skal bli i fremtiden, sier Florelius.