Det siste var nok en umulig oppgave på et møte med en tidsramme på tre timer. Men det var tydelig at temaet engasjerte, og vi talte rundt 70 åsabuer som hadde funnet veien til Kultursalen, der både store utbyggere og lokale ildsjeler presenterte visjoner for hvordan de ønsker at fremtidens Åsane skal se ut.

– Hopper ikke i taket

Møtet kom i stand etter et initiativ fra Kjersti Toppe (Sp) i komite for miljø og byutvikling, og ble et spennende møte med flere av de fremste aktørene i utviklingen av det fremtidige Åsane.

– Det var et flott oppmøte, sier en fornøyd Kjersti Toppe til Åsane Tidende etter møtet.

– Dette viser at bydelens innbyggere både har et stort engasjement — og behov for informasjon. Det er mye som fortsatt er uavklart, og jeg ble ikke beroliget i forhold til de bekymringer jeg har.

Toppe hopper ikke i taket av glede for planene om Åsane fritidspark i Myrdal eller utbyggingsplanene ved Griggastemma.

– Utbyggerinteressene i Åsane er sterke - noe vi helt tydelig har sett i saken om nye Ikea. Det var derfor godt å få innlegg fra FAU Kyrkjekrinsen, Kulturrådet og Åsane ishockeyklubb, som alle var en motvekt til den voldsomme kommersialiseringen.

Rosa Ikea

– Får nye Ikea rosa fasade?

– Fargesaken viser jo nettopp hvor sterke utbyggerne er. Men jeg synes det blir feil av byrådet å fokusere på dette nå. Når man først har sagt ja, da vet man hva man går til. Jeg ville sagt nei i utgangspunktet. Bare dimensjonen på parkeringsanlegget deres blir enormt, med plass til 1200 biler.

Lillian Blom (SV) fra komite for miljø og byutvikling var til stede på møtet, og stiller seg også kritisk til den voldsomme kommersialiseringen av Åsane flere av deltagerne tok til orde for.

– Jeg ser og hører en anelse av stormannsgalskap, sier hun til Åsane Tidende.

– Det er jo enorme kvadrat som planlegges utbygget. Bare Åsane storsenter og felt C tilsvarer 350.000 kvadratmeter. Det planlagte lokket kommer i tillegg.

– Vegvesenet villedet

– Var det et opplysende møte?

– Vi fikk mye informasjon om hvilke planer utbyggerne sitter med, og jeg forstår at de er på hugget med tanke på en fremtidig bybanetrasé. Det som er viktig, er å finne en god samhandling mellom det å skape en levende bydel med gode bomiljø og den ekstremt store andelen av handel. Det er helt klart den største utfordringen.

Dag Skansen (H) sitter også i komiteen, og er opptatt av presentasjonen Statens vegvesen hadde på møtet.

– Vegvesenet villedet, sier han kontant.

– Trafikkutviklingen frem mot 2016 harmonerer ikke med det veivesenet sa i dag om trafikktall. Det er ikke planlagt en eneste ny vei i denne perioden. Er det lagt inn 10.000 nye beboere i disse tallene? Det tviler jeg på.

Det var Leiv Ingmar Kaale som presenterte forslagene fra Statens vegvesen.

– Planene tar høyde for utviklingen i Åsane som er kjent i dag, sier Kaale.

Byggestopp

– Bjarte Stokseth og Therese Hjortland fra Åsane Høyre tar til orde for byggestopp i bydelen frem til det foreligger konkrete veiløsninger. Hva tenker du om det?

– Saklig sett så er det en nøktern og riktig vurdering. Som bystyremedlem har jeg likevel ennå ikke gitt opp håpet om å få laget en løsning så vi kan få til disse tingene på plass likevel. Jeg har tro på at vi skal greie det, og jobber nå med et prosjekt på samferdselssektoren som jeg snart vil løfte frem for bystyret.

– Kan byggestopp være et virkemiddel for å få til nødvendige endringer?

– Det er klart, men jeg tror vi må prøve andre ting først. Det gjelder å tenke nytt, og endre på de modellene vi har i dag.

Les også:

Slik vil de forme Åsane

Størst uten is

Hva bør bygges i Åsane? Si din mening i kommentarfeltet under:

FREMTIDSBYEN: Direktør ved Bergen tomteselskap Asbjørn Algerøy sammen med arkitektfirmaet Cubus viste hvordan lokket over motorveien vil få de to delene til å «snakke sammen». ALE FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR
LEDER: - Vårt ønske er å få frem alle prosjekter i en bydel som lenge har båret preg av en stykkevis og delt utbygging, innledet leder for komite for miljø og byutvikling Ruth Grung (AP).
LOKALTRAFIKK: - Utfordringen er de store mengdene lokaltrafikk, sa Leiv Ingmar Kaale fra Statens vegvesen, og presenterte flere forslag til å løse utfordringene i dagens veisystem - blant annet bompengefinansiering av Nyborgtunnelen.
RØDLISTE: ¿ Det beste miljøskapende tiltak ville vært å la hele området være i fred, sa Kari Blindheim, som stilte seg tvilende til Ikea sin miljøprofil. - Utbygger har forsøkt å skjule at rødlisteartene vipe og åkerrikse hekker i området, sa hun.
BYGGESTOPP: - Saklig sett så er det en nøktern og riktig vurdering, sier Dag Skansen (H) til forslag om å innføre byggestopp i bydelen.
FORNØYD: - Det beste møtet jeg har vært på i Åsane, oppsummerte alltid tilstedeværende Walther Olsen. - Og jeg har vært på en del møter her.