• Vi håper Askøy tenker seg nøye om, sier foreldreutvalg-leder.

Mens tomteeiere i Godvik nå har fått byggestopp fra Bergen kommune på grunn av nye prognoser for flystøy fra Flesland, går byggeprosjektene som før på andre siden av sundet.

— Nei, vi har ikke satt noen saker på vent, sier Knut Natlandsmyr, fagsjef for areal og samfunn i Askøy kommune.

- Burde tenkt på dette

Mandag ble planene om øyens største barneskole banket gjennom i formannskapet i kommunen. Skogstunet skole, som den skal hete, får opp til 800 elever og blir liggende midt i den delen av flystøysonen som dekker Askøy.

— Vi håper kommunen tenker seg nøye om før de bygger en skole i en flystøysone, sier Ann Hedvig Øvsthus, som leder kommunalt foreldreutvalg på Askøy.

Jeg synes det er veldig rart at de ikke har tatt det med når de har laget en skolebruksplan. Ann Hedvig Øvsthus i kommunalt foreldreutvalg

Flystøy har ikke vært et tema i planleggingen av skolen, til tross for at Askøy kommune ble orientert om Avinors nye støykart i august i fjor, samtidig med Bergen.

— Jeg synes det er veldig rart at de ikke har tatt det med når de har laget en skolebruksplan, for det er et viktig poeng i en slik plan at du får en skole som ligger i en flystøysone, sier hun.

Les også:

1800 boliger

Askøy vedtok en ny kommuneplan i desember i fjor. Det er den som legger rammene for fremtidig bygging. Her ble ikke Avinors nye støyprognoser tatt med.

— Jeg kjenner ikke detaljene til hvorfor, men vi har vært i dialog med Avinor og ikke fått noen innsigelser på planen, sier fagsjef Natlandsmyr.

Noen av de største utbyggingsområdene for boliger på Askøy ligger innenfor Avinors nye flystøysone, noe som er årsaken til at de trenger en stor, ny skole. 1800 nye boliger regner kommunen vil komme i områdene Strusshamn, Follese og Hetlevik frem til 2030.

— Det er de sørlige delene av Askøy som er mest attraktivt for boligbygging, så det ville vært dramatisk både for Askøy og utbyggerne hvis en ikke fikk bygge ut disse områdene, sier Natlandsmyr.

Vanskelig sone

Askøy har foreløpig ikke gjort som nabokommunen på fastlandet, og stoppet oppføringen av nye boliger i flystøysonen til de har fått avklart følgene av Avinors nye støyprognoser.

Flystøysonene er delt inn i to, en rød, der det i praksis er forbud mot bygging av skoler, boliger, hytter og lignende, og en gul. I den gule sonen bør kommunene, ifølge statlige retningslinjer, bare tillate boliger, hytter og skoler hvis en kan gjøre tiltak som reduserer støyen på utearealene.

Det betyr i praksis å bygge over utearealene, noe som er vanskelig å gjøre uten å bryte andre krav til boligene.

Vil ha rask avklaring

Fagsjef Natlandsmyr sier de nå vil ta kontakt med sine fagkolleger i nabokommunene Bergen og Fjell, for å finne ut hvordan de kan forholde seg til det nye flystøykartet.

— Jeg så i BT at byggesakssjefen i byen er usikker på hvordan han skal håndtere dette, og det kan jeg si jeg er også, sier Natlandsmyr.

— Det er viktig for oss å få avklart dette. Det ligger store utbyggingsplaner i disse områdene, så en eller annen avklaring regner jeg med at vi må få kjapt, sier han.

Diskuter saken under:

IKKE-TEMA: Langs Follesevegen, sør på Askøy, planlegger kommunen øyens største skole. De nye flystøysonene har ikke vært tema i planleggingen. - Vi håper kommunen tenker seg nøye om før de bygger en skole i en flystøysone, sier Ann Hedvig Øvsthus, som leder kommunalt foreldreutvalg på Askøy.
TOR HØVIK