Firmaet One Investment med forretningsadresse Frekhaug i Meland, ønsker å satse stort i Grimen. Før det kan skje, må området som i dag er definert som jordbruksland bli omregulert til byggeland. Dessuten ligger det ønskede utbyggingsområdet innenfor byfjellsgrensen. For at byggeplanene kan bli realitet, må kommunen gjøre om på arealplanen. Det er en prosess — rullering av kommunens arealplan - som er like om hjørnet for politisk behandling.

Samfunnsplanleggings- og arkitekturfirmaet PlanA har utarbeidet et forslag til endring av arealplanen. Planen forutsetter at kommunen legger til rette for bygging av Ringveg Øst som er tenkt lagt i tunnel på østsiden av Grimevatnet.

Blokkboliger og skole

PlanA mener det kan bygges 1500 boliger i blokkbebyggelse i området på vestsiden av Hardangerveien i Grimen. Ett av boligområdene er tenkt lagt i Ørnatua mellom Hardangerveien og den gamle jernbanelinjen. På motsatt side av veteranjernbanelinjen, er det tenkt lagt til rette for to boligfelt. Mellom boligene på østsiden og vestsiden av jernbanesporet, er det tenkt bygget bro tvers over dalen.

PlanA ser også for seg at den eksisterende campingplassen viker plass for et nytt hotell. Videre lanseres ideen om at det bygges ny skole for elever fra Dyngeland, Heldal og de nye boligene i Grimen. Også barnehage er tenkt bygget i samme området der campingplassen ligger i dag. One Investment eier i dag to eiendommer i Grimen. Firmaet ønsker å stå for utbyggingen av boligene.

Bra solforhold

— Bergensere uten lokalkunnskap om Grimen vil i utgangspunktet tro at det er svært lite sol i dette området. Passer det for boliger?

— Faktisk er det mer sol der boligene er tenkt bygget, enn man kanskje skulle tro.

Det sier sivilarkitekt Rune Tyse Helland som er leder for PlanA til Bergens Tidende. Han sier at dette kan bli et økologisk pilotprosjekt der boliger skal «leve» sammen med naturen. Tyse Helland trekker frem flere positive effekter av en eventuell realisering av planene:

Gunstig for Ringvei Øst

— Utbyggingen vil ikke komme i konflikt med jordbruksinteresser fordi det ikke er aktive gårdsbruk i området. For friluftsinteressene vil utbyggingen virke positiv fordi det vil bli lettere å komme til fjellet og Grimevatnet med en utbygging slik vi foreslår, sier han.

— Byfjellsgrensen er lagt helt ned til Grimevatnet. Men denne grensen skal flyttes. Når Ringvei Øst blir bygget, vil den sterkt trafikkerte Hardangerveien bli lokalvei med betydelig mindre trafikk enn i dag. Utbyggingen vil styrke nytten av ringveien. Området ligger ikke ved bybanetraseen, men har god beliggenhet for transport med kollektive transportmidler eller privatbiler de tre kilometerne til Nesttun, sier han.

— Med etablering av skole, barnehage, hotell og butikk i tillegg til boligene vil planene for Grimen gi positive ringvirkninger for en ellers struktursvak del av Bergen, sier Rune Tyse Helland.

odd mehus