Det kontroversielle forslaget er bare ett av flere punkter i en såkalt trygghetspakke som sentralstyret i Kristelig Folkeparti har vedtatt og som Bergen KrF har adoptert.

Har god tro

Parlamentarisk nestleder i KrF, Ingebrigt S. Sørfonn, sier at han er helt sikker på at partiet før eller seinere vil få gjennomslag for dette forslaget. Og at bevis som fremkommer i en slik kontroll, bør kunne brukes som bevis i en eventuell etterfølgende sak om fratakelse av skjenkebevilling. KrFs førstekandidat i Bergen, Filip Rygg, er enig.

— Ville du ha sendt ditt barn inn som en slags lokkedue?

— Ja, hvis det skjer på en fornuftig måte og i kontrollerte former, ville jeg ikke synes at det er galt å la 16-17-åringer prøve om de får kjøpt alkohol. Ungdoms- og avholdsorganisasjonen Juvente har tidligere sendt ut mindreårige som har avdekket hvor forbløffende lett det er, sier Rygg.

— De lovløse tilstandene med stadig yngre barn i byen, gjør at vi er villige til å bruke andre virkemidler, utdyper den 23 år gamle listetoppen.

Møter motstand

I den nye trygghetsplanen til KrF går det frem at «Skjenking og salg av alkohol til mindreårige forekommer i stort omfang. Kommunenes kontroll med skjenkestedene fanger i liten grad opp overskjenking og skjenking til mindreårige. Dette er problematisk i et volds- og ordensmessig perspektiv.»

Politimester Ragnar Auglend i Hordaland politidistrikt blir tydelig overrasket når BT gjengir denne virkelighetsbeskrivelsen fra KrF.

— Jeg har vanskelig for å skjønne at de kan ha politiet som kilde. Vi har et godt samarbeid med skjenkekontrollen og inntrykket er at den gjør en god jobb, sier Auglend.

Leder for Bergen Sentrum Politistasjon, politiinspektør Rune Solbakken, er også meget klar.

— Prinsipielt blir det feil å bruke mindreårige for å fremprovosere straffbare forhold. Vi i politiet opplever ikke at utelivsbransjen bevisst forsøker å skjenke mindreårige. Ungdommene kommer ofte seint inn til byen og da er de alt beruset. Noen få er kanskje blitt skjenket på utesteder, mens andre har fått alkohol hjemme eller av eldre kamerater på vorspiel. Noen har også kjøpt alkohol hos handelsmannen på hjørnet. Derfor blir det svært bombastisk å gi utelivsbransjen hele skylden. Dette er mye mer sammensatt, slår Solbakken fast. Han er med i en arbeidsgruppe som drøfter ruspolitiske tiltak med Bergen kommune.

- Vil være ulovlig

— Vi må forholde oss til lovverket som gjelder, og bruk av provokasjon er ikke lovlig. Forslaget fra KrF vil derfor kreve en lovendring i Stortinget, konstaterer Gro Gaarder som er sjef for skjenkekontoret i Bergen.

Antall skjenkesteder i Bergen har økt fra 110 i 1993 til 314 i år. Men det er først nå i år at bystyret har økt bevilgningen til kontroll med 60 prosent.

— Vi har rekruttert 20 nye skjenkekontrollører, de yngste er i begynnelsen av 20-årene, de eldste er over 50 år. Dersom det er noe mer å avdekke, så er dette et skritt i riktig retning, sier Gaarder.

Amundsen, Paul S.
Amundsen, Paul S.