Det dreier seg om 18 millioner kroner, som byrådet har avsatt som en buffer mot uventede utgifter.

Dette er budsjett-partner Ap uenig i. Partiet vil i stedet styrke buss-tilbudet.

— Vi sliter med så store fremkommelighetsproblemer i sentrum at noe må gjøres straks, sier Aps gruppeleder Terje Ohnstad.

I dag skal bystyrets finanskomite diskutere tertialrapporten. Den viser at kommunen går så det griner. Byrådet har derfor satt av 100 millioner kroner ekstra til å nedbetale underskuddet. Pluss at 18 millioner holdes som reservepenger.

Billigere månedskort?

Ohnstad understreker at hvor mye som brukes og hva det brukes til, må avklares gjennom forhandlinger og i samråd med buss-selskapet Tide.

— Helst skulle vi økt frekvensen på bussene, men det krever flere busser og mer mannskap og tar tid å få på plass. Et alternativ er bedre rabattordninger. I det minste burde vi svare på «strilerabatten» sier Ohnstad.

«Strilerabatten» som fylkespolitikerne har vedtatt, gjør at et månedskort fra Straume til Bergen blir billigere enn et månedskort fra Loddefjord.

— For 18 millioner kroner får vi til noen spenstige tiltak, sier Idar Sylta, leder for Gaia Buss.

I år bruker Bergen kommune 17,5 millioner av egne midler til kollektivtrafikken. Får Ap gjennomslag for å bruke bufferen i tillegg, betyr det en dobling av årets innsats.

Totalt i 2006 går det 118 millioner i tilskudd til kollektivtrafikken i Bergen.

Får to år til

Bergen er en av tre storbyer som i en forsøksperiode på fire år har fått ansvar for kollektrafikken. I resten av landet er bussene fylkeskommunens ansvar.

I et brev til forsøkskommunene tilbyr Samferdselsdepartementet to års forlengelse av forsøket til ut 2009. Da er det aktuelt å overlate styringen av bussene til de nye regionene.

PAUL SIGVE AMUNDSEN