Allerede i morgen skal folk ved byrådsavdelingen for barnehage og skole snakke med rektorene på alle de streikerammede skolene og høre hva de har behov for. Hove tror dette vil variere mye fra skole til skole.

— Noen vil kanskje konsentrere seg om tiende trinn, mens andre vil ha tiltak for alle trinn, sier skolebyråden.

Han har tidligere nevnt både ekstraundervisning og kutt i skoleturer og andre aktiviteter, som mulige tiltak. Nå vil han ikke gå nærmere inn i hva tiltakene kan være, før han har snakket med rektorene.

Avsluttet i tide

I dag presiserer han imidlertid at han er glad for at lærerstreiken er avsluttet. Han mener det var i grevens tid.

Tidligere har Hove sagt at han regnet mandag som dagen der streiken gikk inn i en kritisk fase, der det ville bli vanskelig å ta igjen det tapte for de flere tusen elevene som er rammet i Bergen.

— Nå har vi større frihet til å finne ut hvilke kompenserende tiltak vi skal sette i verk, sier Hove.

Bruker oppsparte penger

Lærere ansatt i Bergen kommune har vært i streik siden 1. juli, da de første 33 lærerne ved Rothaugen skole ble tatt ut. Dette har gjort at kommunen har spart store summer i lønnsutgifter.

Ingen i kommunen har så langt regnet på hvor stor denne summen er, men Hove ser for seg at hele, eller deler av besparelsen skal brukes på elevene som har vært rammet.

— Nøyaktig hvor mye avhenger av hvilke tiltak det er behov for at vi setter i verk. Det viktigste er at elevene ikke skal være skadelidende, sier han.

Bergen er rammet av lærerstreik for fjerde gang på seks år. Bare i 2010 har den vart lenger i skoleåret enn i år.

— Forskjellen fra tidligere er likevel at i år har vi et helt skoleår på å hente inn igjen det tapte, og det vil vi prøve på, lover skolebyråden.

Passe fornøyd

Selv om Hove er glad for at det ble en løsning i konflikten om lærernes arbeidstid, kunne han vært mer fornøyd med resultatet.

Avtalen som partene til slutt ble enige om, legger opp til at hver skole skal finne sine lokale løsninger for arbeidstiden. Blir de ikke enige, skal tvisten løses på kommune- eller fylkeskommunenivå. Blir de ikke enige der heller, skal dagens avtale gjelde.

— Det er bra at det blir en mulighet til å diskutere lokale tilpasninger, som forhåpentligvis vil ivareta fleksibilitet. Men grunnlaget for de forhandlingene er ikke de beste, siden den sentrale avtalen med minst tilstedeværelse gjelder dersom partene ikke blir enige, sier Hove.