En regneflink kjekkas har kalkulert seg fram til at byen kan spare 25.000 pund eller godt og vel 300.000 kroner i året på å kutte ut kjeksen. Pengene vil han bruke på måkejakt, for måkene er til stor plage i havnebyen Bristol, som ligger vest i England.

Steve Comer fikk ideen mens han gransket byrådets utgifter, blant til te og kjeks som de ansatte legger i seg.

– Jaktplanene ville koste rundt 30.000 pund å gjennomføre, og jeg sa til en kollega at jeg nettopp har funnet 25.000, fortalte Comer til britiske medier onsdag.

– Te og kjeks er en luksus vi kan greie oss uten, tilføyde han. Men det spørs om han får med seg de folkevalgte på et demokratisk vedtak om noe slikt, for te og kjeks er en fast del av svært mange briters hverdagsliv.

Samtidig er folk flest i Bristol enige i at måkene er en plage som det haster å få gjort noe med. Måkeskitt forurenser byens hus og gater, og på folkemunne fortelles det historier om måker som går til direkte angrep på mennesker.