Styret i Klostergarasjen vil snarest utnytte hele kapasiteten i garasjen, som har plass til 950 biler.

Bystyret har vedtatt at det må gjennomføres investeringer i trafikksikring før det blir gitt løyve til å bruke flere enn de 640 parkeringsplassene som blir benyttet i dag, melder Kystradioen.

Styreleder Arne Jakobsen sier til Kystradioen at det er god miljøpolitikk å flytte parkeringsplasser fra gatenivå til under jordaen. Ifølge Jakobsen vil Klostergarasjen øke inntjeningen med 5-10 millioner kroner om hele kapasiteten blir utnyttet.

Byrådsleder Henning Warloe er innstilt på å fremme en sak om dette til bystyret. Bergen kommune skal dekke 15 millioner kroner av trafikksikringen som er stipulert til 25 millionar kroner. Resten av investeringen blir dekket via Bergensprogrammet.

— Blir saken fremmet i høst?

— Det kan jeg ikke love, men det er mulig, sier Warloe.