Planene til Røysi betyr at kommunen kan legge til side egne planer om et badeanlegg, skriver Sogn Avis.

– Jeg har engasjert meg i kommunen som jeg kommer fra og har lyst å gi noe tilbake, sier Røysi om grunnen til storsatsingen.

Han er også tungt inn på finansieringssiden av en ny cruisekai i Skjolden.