I nær halvparten av måledagene lå det gjennomsnittlige støynivået på mellom 70 og 80 desibel, kommer det frem i rapporten fra Arbeidsmiljøavdelingen i Bergen kommune.

Et slikt støynivå er ikke høyt nok til at det er skadelig for hørselen. Konklusjonen er likevel at lydnivået i barnehagene er så høyt at det kan oppleves som belastende å arbeide for barnehagepersonalet.

— Betydelige støyproblemer

Undersøkelsen viste også at det var betydelige forskjeller mellom barnehagene. Barnehagen med høyest støynivå hadde et snitt på 78 desibel, mens den med lavest hadde et støynivå på 58 desibel.

— Dette er en veldig bra kartlegging, og den viser det vi har visst lenge: At det er betydelige støyproblemer i barnehagene, sier hovedverneombud i Bergen kommune, Eli Tysnes.

Hun mener det er viktig at de ansatte selv får være med i arbeidet med å sette i gang støytiltak.

— Samtidig må en være bevisste når en bygger nye barnehager. Når en planlegger fremtidige bygg må støybegrensning være en sentral del av planleggingen, sier Tysnes.

Målt over flere år

Målingene ble gjennomført over flere år, og støynivået viste seg å være like høyt uavhengig av årstid. Det avgjørende var:

  • Om det var utevær eller innevær
  • I hvilken grad barnehagen jobbet bevisst i forhold til støy.
  • Hvilke barn som til en hver tid går i barnehagen. Kommunen mener at barnehagene må bli bevisste på problemene og sette i verk støyforebyggende tiltak. Det har også vist seg å ha effekt.

Under prosjektet var det en utvalgt barnehage som satte i gang tiltak for å redusere støyen. Gjennom fysiske tilrettelegging og omlegging av enkelte rutiner klarte denne barnehagen å redusere støyproblemene markant.

- Viktig for fremtiden

Byråd Filip Rygg mener barnehagenes utforming har mye å si for støysituasjonen.

— Mye kan gjøres ved å velge støydempende materialer og tenke på romløsningen. Dette blir viktig i fremtidens barnehagebygg, sier han.

Derimot tror ikke Rygg at det nødvendigvis er størrelsen på avdelingene som avgjør.

— De av våre barnehager som basebarnehager ønsker ikke å endre dette, så lenge byggene blir tilrettelagt for det, sier han.

Hvordan er støynivået i din barnehage? Bruk kommentarfeltet.