Flere studier tilbyr kontinuasjonseksamen, også kalt konteeksamen, til studenter som strøk eller ikke møtte på den ordinære eksamen. Den nye sjansen gis gjerne tidlig i høstsemesteret.

Det vil Ivar Sønbø Kristiansen, professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, ha slutt på.

— Å stryke eller ikke møte på eksamen bør ha konsekvenser. Å tilbys en ny mulighet noen måneder senere koster universitetet mye, men studentene betaler ingenting, sier han til Aftenposten.no.

Bør betale 5000 kr.

Sønbø Kristiansen synes studentene som strøk bør vente til neste ordinære eksamen, eventuelt betale en bot på 5000 kroner for en konteeksamen tidlig på høsten.

— En avgift ville dekket universitetets utgifter ved å arrangere en ny eksamen, sier professoren. Han har selv observert at mellom ti og femten prosent av studentkull kan være fraværende eller leverer blankt på eksamen.

- Lurer til seg sykemelding

Selv om det kreves legeerklæring for gyldig fravær, mistenker Sønbø Kristiansen, som selv er lege, at friske studenter lurer til seg sykemelding.

— Jeg kan ikke skjønne at så mange mennesker i sin beste alder er syke på eksamen. Fakta er nok heller at de ikke var godt nok forberedt og vil ha en ny sjanse. Et system som åpner for en slik utnyttelse, bør avskaffes, sier han.

- Utdanning skal være gratis

Utspillet møter lite gehør hos Norsk studentorganisasjon.

— Enkelte studenter spekulerer nok i bedre resultater på konteeksamen, men jeg tror flertallet av dem som ikke møter har gode, og gjerne personsensitive grunner til det, sier leder Anne Karine Nymoen.

En bot for konteeksamen har hun ingenting til overs for.

— Høyere utdanning skal være gratis i Norge. Ingen skal kunne betale seg til bedre eksamensordninger, sier Nymoen bestemt.