Det er 50 færre enn anmodningen Integrerings— og mangfoldsdirektoratet (IMDI) kom med.

Byrådet sier at Bergen må ta sin del av ansvaret for å ta imot mennesker på flukt, men at tilgangen på boliger begrenser antallet. Inkludert familiegjenforening vil Bergen derfor bosette rundt 260 mennesker neste år. Inntil 12 av disse vil være enslige barn.