I dag får du kjøpt Coca-Cola produkter på de fleste fakulteter, lesesaler og kantiner på universitetsområdet. En avtale mellom Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) og Coca-Cola, sørger for at produktene blir distribuert på Høyden.

Men det vil Paulina Lopez, internasjonalt og miljøansvarlig i Norsk Studentunion i Bergen, ha slutt på. Studentrådet har vedtatt å jobbe for å kaste Coca-Cola ut av SiB, fordi de mener selskapet driver uetisk handel.

Bakgrunnen for det er en rapport utarbeidet av britiske War on Want, oversatt og utgitt i Norge av Attac. Her går det frem at Coca-Cola svekker demokratiet ved å nekte folk universelle rettigheter, som retten til å organisere seg og retten til anstendig lønn.

— Uforsvarlig avtale

— Dette er anklager som vi tar seriøst. Det er helt uforsvarlig at SiB har en kommersiell avtale med Coca-Cola, sier Lopez.

Hun mener studentsamskipnaden må ta ansvar for å sikre en rettferdig handel.

— Det handler om å bruke forbrukermakten vår overfor selskaper som fører en uetisk politikk overfor arbeidere i land i sør.

Saken skal opp i Velferdstinget 7. mai, hvor den endelige avgjørelsen i saken faller. Blir boikotten vedtatt der, må SiB rette seg etter denne avgjørelsen.

Både i England, USA og Canada har studentunioner trukket seg fra avtaler med Coca-Cola. Leder i NSU Bergen, Sofus Kjeka, håper Studentsamskipnaden i Bergen kan bli den første til å gjøre det samme i Norge.

— Jeg tror det vil sende en signaleffekt til andre samskipnader.

Sterke anklager

I rapporten fra Attac blir Coca-Cola beskyldt for å ha dehydrert lokalsamfunn, forgiftet vannsystem og forurenset jordbruksland gjennom dumping av giftig avfall. I India falt vannivået dramatisk da Coca-Colas tapperi startet sin drift. Lokalbefolkningen har i økende grad problemer med å vanne åkrene og beholde avlingene.

Selskapet blir videre kritisert for å ha nektet arbeidere retten til å organisere seg. I Nicaragua og Colombia skal fagforeningsledere ha blitt utsatt for trusler, vold og urettmessige oppsigelser.

Kan bli først i landet

— Dette er en vanskelig sak for oss, sier Egil Pedersen, administrerende direktør i SiB.

— Vi er opptatt av at produktene vi omsetter skal være produsert på forsvarlig vis, men det er umulig for oss å kontrollere hva verdensprodusenter gjør i andre land.

Han har vært i kontakt med Coca-Cola, som tilbakeviser de fleste av påstandene i rapporten. Pettersen lover likevel å lytte nøye til hva studentene har å si

— Vi er lydhøre overfor studentene sitt engasjement om rettferdig handel. Hvis flertallet i Velferdstinget vil ha en boikott, vil styret sannsynligvis fatte tilsvarende bestemmelse, sier Pettersen.

Dermed kan Bergen bli den første studentunionen i landet som velger bort Coca-Cola.