— Det er et brudd på forutsetningene om bevilgningen til nye studieplasser ikke brukes til å øke antall studenter. I så fall vil bevilgninger for senere år ikke kunne påregnes, sier forskningsminister Tora Aasland.

— I forhold til tidligere tildelinger av nye studieplasser har departementet understreket at midlene som er bevilget til nye studieplasser, skal medføre at flere studenter får et tilbud om høyere utdanning. Dette innebærer at midlene ikke skal finansiere allerede opprettede studieplasser, understreker Tora Aasland.

— Institusjoner som reduserer opptaket i 2011 kan ikke regne med å få tildelt eventuelle nye studieplasser for 2012. Og departementet vil følge nøye med på at institusjonene dimensjonerer sitt totale studietilbud i tråd med bevilgninger til nye studieplasser, og at nye studieplasser kommer i tillegg til allerede eksisterende studieplasser.

Statsråden sier ellers at hun ikke har merket noen felles motstand hos universitetene mot å bruke nye midler til faktisk å øke studentopptaket.

  • De fleste institusjonene har tvert imot ønske om flere studieplasser, sier hun.