Tanken om NRK Sogn og Fjordane som eit nynorsk kompetansesenter er lansert av leiinga ved kontoret i Førde. Men berre omtalt i ein bisetning i NRK-rapporten om korleis distriktskontora skal organiserast i framtida.

— Dette er eit framlegg eg har stor sans for. Og skal nokon ha ein slik funksjon i NRK-systemet bør det vere Sogn og Fjordane, sa kulturstatsråden til Bergens Tidende etter å ha vore i møte med leiinga og tillitsvalde på NRK-huset i Førde i går ettermiddag.

— Dersom distriktskontoret får ein slik funksjon, bør det då bestå som sjølvstendig kontor?

— Det vil eg ikkje ha noko meining om. Men eg har som sagt veldig stor sans for idéen.

Ingen konklusjon

Berre to dagar etter at nyheitsdirektør i NRK, Anne Aasheim, presenterte ein rapport der NRK Sogn og Fjordane blir føreslått lagt under Bergen eller Ålesund, møtte kulturministeren dei tilsette som no fryktar for arbeidsplassane sine. Som venta gav statsråden ingen lovnader.

— Eg har ikkje trekt nokon konklusjon. Men eg føler nok at ein del andre har gjort det, og då kanskje på eit litt feil grunnlag, sa statsråden med klar adresse til dei mange kritiske innvendingane som har komme både lokalt frå Sogn og Fjordane og stortingspolitikarar.

Statsråden gav klar melding om at ho sannsynlegvis vil lytte sterkare til reaksjonane frå distriktskontora i NRK enn frå andre politikarar.

Ikkje dårlegare tilbod

Statsråden var nøye med å understreke at lyttarane og sjåarane i Sogn og Fjordane ikkje skal få eit dårlegare tilbod enn i dag. Samstundes gav ho langt på veg støtte til hovudtanken i den omstridde NRK-rapporten: Meir til ressursar til journalistikk og mindre til leiing.

— Du har sagt at denne saka skal leggjast fram for Stortinget. I kva form vil du gjere det?

— Om det blir som ei orientering eller i ein eigen proposisjon har eg ikkje tatt stilling til enno.

— Du er no i eit fylket der mesteparten ikkje kan ta inn NRK2 og fleire av NRKs radiokanalar. No kan også eige distriktskontor forsvinne. Syns du det er rimeleg at folk i Sogn og Fjordane skal betale like høg lisens som andre?

Lisensen

— Lisensen er ikkje knytt opp mot NRK. Den er knytt opp mot det å ha fjernsynsapparat.

— Men realiteten er at lisensen finansierer NRK?

— Lisensen er ei betaling for å ha fjernsynsapparat.

— Uansett oppfattar folk at lisensen finansierer NRK. Kan det som no skjer svekke legitimiteten til NRK som lisenskanal?

— Då stiller du berre det same spørsmålet på ein ny måte. Og det har eg svart på.

— Kan det bli aktuelt å greie ut differensiert lisens?

— Nei, var det klare svare frå Valgerd Svarstad Haugland, kulturminister og generalforsamling i NRK.