I går ble avtalen mellom åtte forskningsmiljøer undertegnet, og visjonen er å knytte syv hundre forskernettverk sammen for å løse utfordringer innen klima, miljø, ressurser, teknologi og helse.

– Vi har i Bergen unik kompetanse og kapasitet på marin forskning. Dette vil vi nytte til å løse store regionale, nasjonale og globale utfordringer. Gjennom et bindende og strategisk samarbeid tvinges vi til å dra sammen og vi vil få større slagkraft nasjonalt og internasjonalt, sier Peter M. Haugan, klyngens faglige leder i en pressemelding.

Haugan er professor og leder for Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen.

Forskningsinstitusjonene har inngått det forpliktende samarbeidet under navnet Bergen marine forskningsklynge er:

  • Christian Michelsen Research AS
  • Havforskningsinstituttet
  • Nansen senter for miljø— og fjernmåling
  • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
  • Fiskeriforskning
  • UNIFOB AS
  • Universitetet i Bergen
  • Helse Bergen HF– Forskningsmiljøene i Bergen stiller sterkere i kampen om å få større nasjonale og internasjonale prosjekt når vi samordner oss, sier Haugan.

Han tror også felles synliggjøring også vil øke mulighetene for å rekruttere nye studenter og forskere, også fra utlandet.

UNIK KOMPETANSE: ¿ Vi har i Bergen unik kompetanse og kapasitet på marin forskning. Dette vil vi nytte til å løse store regionale, nasjonale og globale utfordringer, sier Peter M. Haugan. ARKIVFOTO: ODD MEHUS