Nilsen foreslår at kommunen og fylket oppretter et felles innkjøpskontor for anbud i kollektivtrafikken.

— Jeg tenker at vi kan opprette et felles selskap der vi henter inn kompetanse fra begge parter, sier Høyre-politikeren.

Dermed strekker han ut en hånd til kommunepolitikerne i Bergen, som har reagert kraftig på at Samferdselsdepartementet vil avslutte forsøksordningen der kommunen har hatt ansvar for kollektivtrafikken innenfor kommunegrensene.

— Jeg har forståelse for at Bergen ønsker en viss kontroll, fordi de da kan samordne i forhold til areal- og parkeringspolitikken. Men ordningen har store ulemper også. Ikke minst i forhold til koordineringen med den øvrige kollektivtrafikken i fylket, sier Nilsen.

- Nye toner

Byrådsleder og partifelle Henning Warloe hilser utspillet velkommen.

— Det er et veldig godt forslag. Vi har jo foreslått et slikt kontor tidligere, og bystyret har sagt ja. Så dette er nye toner fra fylkeskommunen, sier han.

Torsdag skal Warloe møte fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg. Da vil han ta opp busskrangelen.

— Forslaget er i hvert fall positivt for videre dialog. Så får vi se om vi tenker så likt som det høres ut nå, sier han.

Og det spørs. For fylkesvaraordføreren mener fortsatt at det må være fylket som skal ha hovedansvaret:

— Det er naturlig ut fra de signalene vi får fra regjeringen. Men vi må selvsagt ivareta Bergens behov, sier Nilsen.

Sendte sint brev

Warloe sendte denne uken et skarpt brev til samferdselsminister Liv Signe Navarsete, der han imøtegår argumentene som fylkesordføreren har kommet med. Deriblant at forsøksordningen skaper et rotete takstsystem og er lite brukervennlig.

«Bergen kommune stiller seg uforstående til denne påstanden», skriver Warloe.

— Vi har et samordningsorgan nå. Det har vært for lite brukt. Derfor vil vi også lage et felles kontor med fylkeskommunen, utdyper Warloe.

Han skriver også at usikkerheten kan skape forsinkelser for Bybanen og ødelegge for planene om at alle bussreiser innen kommunen skal få en felles takst fra 1. juni.

Halvparten av Oslo

Bergensområdet har en kollektivandel på 11 prosent - det vil si at bare litt over hver tiende reise blir foretatt med buss. I Oslo og Akershus er kollektivandelen dobbelt så høy. Nilsen vil ikke gå med på at den lave kollektivandelen er et resultat av fylkets politikk.

— Oslo har mye bedre infrastruktur og får store ekstramidler til den skinnegående trafikken. Det er ikke i menneskelig makt å få til noe liknende i Bergen, sier han.

Han peker på at kollektivandelen i rushtiden i Bergen er på 47 prosent. Fylkeskommunen har dessuten kritisert Bergen for å bruke for lite penger på kollektivsatsing i de årene forsøksordningen har vart. Det forklarer byrådet med anstrengt økonomi.

HELGE SUNDE