I halvannet døgn har Lars Sponheim reflektert over hva han skal gjøre etter at han trekker seg som partileder i Venstre. Nå forteller Sponheim at det kan være aktuelt å søke stillingen som fylkesmann i Hordaland, når denne blir ledig til vinteren.

— Jeg vurderer å søke fylkesmannsembetet i Hordaland. Jeg vet at jeg er kvalifisert til stillingen, som landbruksøkonom, og jeg burde med min bakgrunn ha den nødvendige erfaringen, sier Lars Sponheim til Aftenposten.no.

— Spiller på mange strenger Sponheim peker på landbruket som en viktig del av fylkesmannens oppgave, og sier dette er kjernen i det han har drevet med i mange år.

Med en sivil fortid som lektor ved Statens gartnerskole, stillingen som ordfører i Ulvik kommune, 16 år på Stortinget og næringsminister i sentrumsregjeringen, mener Sponheim han har erfaringene som tilsier at han vil kunne være en god representant for hjemfylket Hordaland.

— Fylkesmannen har ikke kommet fra Venstre på flere generasjoner, i den grad noen legger vekt på slike forhold, sier Sponheim, som likevel uttrykker skepsis til praksisen med politiske utnevnelser av embetet.

En fylkemann må forholde seg til vedtak fattet av Stortinget. Blir det ille å ikke kunne brøle ut sin misnøye?

— Nei, overhodet ikke. Jeg har mange sider å spille på, og kan også være en lojal og skikkelig embetsmann, sier Sponheim, som ikke vil trekke frem spesielle kampsaker dersom han skulle være aktuell for stillingen.

God samvittighet Det er med stort vemod den avtroppende Venstre-lederen forlater rikspolitikken, og Sponheim gir uttrykk for at den parlamentariske væremåten er som skapt for ham.

— Jeg er parlamentariker av hele min natur og hjerte, og elsker de gode argumentene. Det er med sorg jeg forlater parlamentet, men jeg reiser med god samvittighet. Jeg sto opp for tunge prinsipper for rettsstaten, som asyl og miljø. Når jeg blir avfeid med at dette er uvesentlig, ja da får det bare være, sier Sponheim.

Venstre gjorde det dårligere enn ventet i årets stortingsvalg og endte med en oppslutning på kun 3,9 prosent og to mandater på Stortinget. Partilederen, som var paritets førstekandidat fra Hordaland, kom ikke inn, og valgnatten kunngjorde Sponheim at han trekker seg som partileder under landsmøtet til våren.