• Stiftelsen Trafikksikkerhetshallen i Hordaland er et samarbeidsprosjekt mellom Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) og Fylkets trafikksikkerhetsråd i Hordaland (FTR), med støtte fra Statens vegvesen.
  • Trafikksikkerhetshallen blir i første omgang en rubbhall
  • Hallen som er på 750 kvadratmeter skal koste nærmere 3 millioner kroner og skal etter planen stå ferdig høsten 2010.