• Paradis har ligget dødt i alle år. Nå må hele området fornyes.

Det sier Atle Sundal. Han er daglig leder i Paradis lokalsenter AS, som står bak planene på vestsiden av Nesttunvegen.

Sundal har forståelse for at naboer er bekymret, men mener at de har gjort sitt for å informere og berolige dem.

— Vi har hatt møte med velforeningen (Paradis Bevar meg Vel), og vil ha et nært samarbeid med dem. Både vi og de er opptatt av å få en trafikksikker overgang langs skoleveien, sier han.

Selskapet er i diskusjon med Statens vegvesen om trafikkløsningen i området. Etaten ønsker to rundkjøringer og vanlig vei, mens Sundal og kommunen vil ha miljøgate og fartsgrense på 30 km/t.

— Trafikken har tatt knekken på Paradis. Det må være et gode for naboene å få orden på trafikken, sier Sundal.

Seks hus skal rives for å få plass til det nye lokalsenteret. Sundal mener størrelsen på nybygget er på linje med det kommunen ønsker i området.

— Det er en politisk beslutning at man vil fortette og kan bygge opp til seks etasjer langs bybanestoppene til og med Paradis, sier han.

Lang behandlingstid i kommunen betyr at første byggetrinn på nye Paradis vil stå klart i 2011, ett år etter at Bybanen er på plass.