Ved hjelp av en rekke plansjer, søylediagrammer og formler for sannsynlighetsregning prøvde Trond Ramsland onsdag ettermiddag å bevise at han ikke kan ha drept sin tidligere kone.

Ramsland fikk vise frem et stort antall transparanter i Gulating lagmannsrett.

I flere av plansjene tok han for seg hvilke biler som var i parkeringshuset, og hva slags biler som ble sett rundt åstedet morgenen da Ingse Rønnestad ble funnet drept 4. mars i fjor.

Formel

Ramsland mener det er svært usannsynlig, basert på vitneutsagnene, at hans blå Saab 9-3 kan ha vært i parkeringshuset. Dette er deler av formelen som han la frem for retten:

P(X)=8!/4!(8-4)!(0,146)^4(0,854)^4

P(X)=40,320/576*(0,000454)*(0,542)

P(X)=0,017

P(X)=1,7%

Den drapstiltalte marineoffiseren mener regnestykket viser at det bare er 1,7 prosents sannsynlighet for at en bil av hans type ble sett i parkeringshuset i perioden mellom klokken 08.47 og 08.56.

Ramsland argumenterer for at drapsmannen må ha brukt en annen type bil. Han har tidligere hevdet at parkeringsbilletten som ble funnet i lommen hans, måtte ha blitt plantet av politiet. Ramsland har ingen forklaring på hvordan Ingse Rønnestads blod havnet på bilen hans.

...mer matte

Trond Ramsland la frem tilsvarende regnestykker for å bevise at Ingse Rønnestad ikke kan ha blitt skutt fra den posisjonen politiet mener.

Han konkluderer med at det er 2,57 prosents sannsynlighet for at to av fire tomhylser ville blitt kastet fremfor en skytter som brukte en pistol av typen Colt.