EYSTEIN RØSSUM

GARD STEIRO

Samtidig som pårørende og overlevende i dag samler seg i Vatlestraumen for å markere ettårsdagen for «Rocknes»-forliset, fortsetter dragkampen om det økonomiske oppgjøret etter ulykken.

Forsikringsselskapene Norwegian Hull Club og Gard Services har nå søkt eksperthjelp i England for å vise at Staten må ta skylden.

— Vi vil undersøke alle aspekter som kan kaste lys over saken, og har leid inn teknisk ekspertise i England, bekrefter Christen Guddal, senior vice president hos Gard i Arendal.

Assurandørene av «Rocknes» har via eierselskapet allerede tatt ut søksmål mot Staten for å slippe å betale for oljevernaksjonen etter ulykken, som kostet over 100 millioner kroner. Samtidig har de varslet at søksmålet kan bli utvidet til også å gjelde reparasjonskostnadene for skipet. Etter det Bergens Tidende kjenner til, vil regningen her havne på over 330 millioner kroner.

- Var feillastet

For å nå frem med sine krav, må forsikringsselskapene overbevise domstolen om to ting:

  • At det var den manglende merkingen av grunnen i Vatlestraumen som førte til forliset, og at fraværet av merke var en grov forsømmelse fra myndighetenes side.
  • At rederen eller mannskapet på ingen som helst måte kan lastes for at det gikk så galt som det gikk.

Problemet for assurandørene er at en ekspertgruppe i Sjøfartsdirektoratet tidligere har slått fast at «Rocknes» var feillastet, og at skipet hadde høyere tyngdepunkt enn tillatt.

«Rocknes» ville kanskje gått rundt etter grunnstøtingen også om båten hadde vært riktig lastet, men det ville i alle fall ikke skjedd så utrolig fort, konkluderte gruppen.

Historisk stevning

Dette skyver noe av ansvaret over på mannskap og rederi, og slår beina under argumentene assurandørene har mot Staten. Det er her forsøkene i England forhåpentligvis skal komme til unnsetning:

Ville et korrekt lastet «Rocknes» virkelig hatt en sjanse i Vatlestraumen, med de store skadene båten fikk på ballasttankene på styrbord side?

Dersom laboratorieforsøkene og beregningene viser at svaret er nei, og at båten uansett ville gått rundt i løpet av få minutter, vil assurandørene ha et ekstra kort på hånden mot Staten.

— Ingenting er avklart ennå, sier havaridirektør Jostein Egeland hos Norwegian Hull Club om hva som skal skje videre.

Dersom saken til slutt havner i retten, vil den bli historisk: Professor Erik Røsæg ved Nordisk institutt for sjørett har tidligere uttalt at han aldri har hørt om en tilsvarende stevning i Norge.

Det er satt av syv dager til saken i Oslo tingrett i september.

Helge Sunde