— Båten er for salg. Det haster derfor med å sikre henne som en seilende kulturinstitusjon på havnen i Bergen. Vi må gripe sjansen mens den ennå er intakt og før den forsvinner, sier Egil Sunde, leder av Sandviksboder Kystkultursenter AS.

Han leder gruppen som nå arbeider aktivt for å sikre seg båten. Med seg har Egil Sunde havnehistoriker Anders Haaland, næringsdrivende Bjørn Tefre og kunstner John Audun Hauge.

En ukes frist

— Vi har fått en uke på oss før eierne, Bukser & Berging AS i Oslo, vil arbeide videre med et salg, sier Egil Sunde.

Så vidt bt.no kjenner til, skal det være kjøpere som vil betale 700.000 kroner.

MS «Vulcanus» ble levert fra Bolsønes Verft i Molde i 1959, og etterfulgte søsterskipet MS «Titan» som ble levert i 1958. Begge var bestilt av Det Bergenske Dampskibsselskab.

Da de ble levert, representerte de noe nytt og det ypperste av det avanserte blant norske slepebåter. De to er på 146 bruttotonn og har maskinkraft på 960 hestekrefter (BHK).

En søster i Arendal Tidligere MS «Titan» (nå MS «Skilsø») eies nå av rederiet Mørland & Karlsen AS i Arendal, og jobber langs sørlandskysten.

Begge fartøyene er designet og konstruert av daværende sivilingeniør Per Grieg jr, tidligere leder av den internasjonale Grieg Gruppen i Bergen.

Begge fartøyene ble brukt på havnen i Bergen i mange år, MS «Vulcanus» i over 50 år. Hun ble også brukt ved sjøsettinger ved Stord Verft og ved Ankerløkken i Florø. Hun slepte langs kysten og deltok på oppdrag i Nordsjøen, men hadde fast stasjon i Bergen og var en del av det daglige havnebildet.

Egil Sunde mener det er viktig også å ta vare på den nære historien.

– Nå kan vi skaffe en båt som ikke trenger ombygges og settes i stand. MS «Vulcanus» er godt holdt og har sitt opprinnelige design og interiør i behold. Maskinrommet er som det var, og alt fungerer upåklagelig. Her må vi bare slå til.

Kom brått på

– Hvordan skal dere klare å finansiere et kjøp?

– Vi må prøve å appellere til maritimt interesserte mennesker som også er pengesterke.

– Har dere tatt kontakt med Per Grieg som designet båtene?

– Nei. Dette kom brått på, men vi har planer å ta en samtale med Per Grieg. Vi skal også kontakte riksantikvaren i håp om å få båten erklært verneverdig.

Det har ikke lykkes bt.no å komme i kontakt med Per Grieg senior for kommentar.

– Har dere planer for bruken?

– Ikke noe konkret, men vi tenker oss at båten kan benyttes i kulturell sammenheng. Vi ser også for oss at den kan benyttes til det den er bygd for, for eksempel å leie den ut til nåværende eier og at den da bemannes med folk fra det rederiet når behov for en slepebåt melder seg. Det kan gi oss nødvendige inntekter til drift av båten, sier Egil Sunde.

Viktig å bevare båten? Si din mening!