• Vi håper å kunne komme til et forlik med saksøkerne på Herland, sier seksjonsleder Knut Bergo ved juridisk seksjon, Hordaland vegkontor.

Han er fullstendig klar over at beboerne i området har fått sitt bomiljø forringet på grunn av broen. Men en forringelse i seg selv gir ikke grunnlag for erstatning.

– Mange av dem som bor langs offentlige veier ønsker seg erstatning. Men for å få det, må de være påført ulemper ut over et visst nivå, påpeker Bergo.

– Etter vårt syn har tre av saksøkerne krav på erstatning. Det er de som bor øst for broen. De tre andre har ikke krav på erstatning. På grunn av at alle seks har slått seg sammen, blir dette noe komplisert, sier seksjonssjef Knut Bergo til Bergens Tidende.