• Det må snarest gjøres noe med køene og kaoset mellom Sotra og Bergen. Varaordfører Villanger skal ha ros for at han griper fatt i problemene. Jeg er positiv til bompenge-forslaget.

Nina Askeland (25) har sans for utspillet fra varaordføreren. Både hun og samboer Anders Nafstad (29) fra Kårtveit i Fjell er lei av å stampe i kø over Sotrabrua morgen og ettermiddag. Noen morgener snegler køen seg helt fra Arefjordpollen til langt innover vestre innfartsåre.

— Men inntektene må øremerkes den nye tunnelen. Hvis Villanger kan garantere at pengene ikke blir brukt til andre formål, støtter jeg forslaget, sier Nafstad.

Han synes likevel det er litt drøyt om bilistene må ta hele regningen for den planlagte Sotratunnelen.

«Ingen vei utenom»

At folk fra Sotra og Øygarden risikerer å måtte betale bompenger to ganger for å komme til Bergen, tar ikke Nina Askeland så tungt.

— Askøyværingene gjør jo det i dag, og jeg husker godt da foreldrene mine betalte en femmer for å komme over Sotrabrua. Det viktigste er at politikerne får fingeren ut og gjør noe. Man burde løst trafikkproblemene for lenge siden. Utbyggingen og befolkningsveksten på Sotra har ikke akkurat kommet som et sjokk over natten, sier hun.

Paret mener en del av bompengene kan brukes til kollektivformål.

Da BT loddet stemningen på bensinstasjonen ved Sartor Senter i går ettermiddag, var det flere som var positive til Villanger-forslaget.

Betaler nok!

— I prinsippet er jeg mot bompenger, men skal det omsider bli trøkk på planene om undersjøisk tunnel til Bergen, er det vel ingen vei utenom, konstaterer Egil Lønningen (50) fra Straume.

Også han kan godta at deler av bompengepotten brukes til forbedret busstilbud, som avganger hvert tiende minutt.

— Men der går grensen. Hvis noen foreslår å bruke bompenger til å lage en miljøgate på Straume, sier jeg blankt nei, fastslår Lønningen.

Ikke alle bilistene BT snakket med ved bensinpumpene på Sartor Senter liker tanken på å bli avkrevd bompenger.

— Nei, vi bileiere betaler allerede mer enn nok bompenger og avgifter til staten. Vi kan ikke godta sånne lettvinte løsninger for å løse problemene, sier Rune Glomnes (34).

Anne Merete Tøssebro er enig.

— Staten må betale regningen for tunnelen. Dermed basta, sier hun.