– Legeforeningens makt over tilgang til leger må overføres til det enkelte helseforetak, sier fylkesformann Gunnar Bakke.

Landsmøtet i Fremskrittspartiet skal i helgen ta stilling til forslaget som i praksis vil åpne for å «tvangssende» leger til de mindre sykehusene i distriktene.

– I dag krever legeforeningen at overflytting mellom sykehus innen ett foretak skal være frivillig fra legens side. Vi ønsker å ta et oppgjør med disse rigide systemene som ikke tjener pasientenes interesser, sier Bakke.

«Fritt legevalg»

– Dere vil altså tvinge leger til å jobbe på lokalsykehus?

– Vi ønsker at helseforetakene skal kunne dirigere dem til sykehus i distriktene som sliter med å rekruttere leger. Disse sykehusene har i dag vansker med å opprettholde et kvalitetsmessig godt nok tilbud til sine pasienter, sier Bakke.

Leger må, som andre grupper i samfunnet, tilpasse seg utviklingen som kreves for å gi et tilfredsstillende tilbud til brukerne, heter det i Frp-forslaget.

– Skal lokalsykehus ha muligheter til å tilpasse seg fremtiden, må legene være en lett tilgjengelig ressurs som kan hentes inn etter behov, påpeker Bakke. Han tror forslaget har gode muligheter til å bli vedtatt på landsmøtet.

Ifølge Hordaland Frp er fritt sykehusvalg i virkeligheten blitt et fritt legevalg. Pasienter og pårørende velger det sykehuset som har høyest kompetanse innenfor det inngrepet som skal utføres. Brukerne er dermed prisgitt legenes sykehusvalg.

Vil ikke beordres

Men styremedlem i Hordaland Legeforening og overlege ved Haukeland Universitetssykehus, Kjell Vikenes, deler ikke Bakkes entusiasme for forslaget.

– Tiden da leger ble beordret ut i distriktene, trodde jeg var forbi. Jeg kan heller ikke se at dette er et forslag i tråd med Fremskrittspartiets ideologi, sier han.

– Legeforeningen er enig med Frp i at vi trenger lokalsykehus. Men myndighetene må sørge for at også disse sykehusene har en så høy faglig standard at det blir attraktivt for leger å jobbe der. Skjer det, søker nok legene seg dit av seg selv, mener Vikenes.