– Smarte, pengesterke og aktive studenter betyr utrolig mye for byen, sier Marit Warncke, som er styreleder i Bergen Næringsråd.

Rådet skal bidra som en møteplass og koblingsboks mellom næringsliv og studenter.

Hvert år arrangerer Næringsrådet over 70 seminarer der studentene er velkomne til å delta.

Målet er å hindre «hjerneflukt» til andre byer, og bruke mest mulig av kompetansen som finnes i Bergen.

– Særlig i Oslo er det mange som får jobb etter endt utdannelse, og da mister vi mye verdifull arbeidskraft.

Positiv kraft

Næringslivet i Bergen har også stor nytte av studentene før studietiden er over, mener Warncke.

– Studentene er viktige for hele Bergen, på flere nivå. Blant annet er de storforbrukere av byens ute— og kulturliv, og bidrar med frivillig arbeid i flere sammenhenger.

Beregninger som BT har gjort viser at studentene årlig legger igjen rundt fire milliarder kroner i byen, på blant annet husleie, pensumbøker, klær og uteliv.

I tillegg til å være en betydelig inntektskilde, trekker Warncke frem det kreative ved studentene.

– Det er ikke tvil om at 30.000 unge mennesker merkes, både når det gjelder den såkalte «Bergensbølgen» innen musikk, og for eksempel innen film og media.

Stadig flere utenlandsstudenter kan også utvide kontakten med omverdenen og bidra til større nettverk.

– Og når de drar hjem kan de bli gode ambassadører for regionen vår, sier Warncke.

Jobb for fremtiden

I fremtiden er det særlig innen olje og energi, maritim næringer, annen eksportrettet virksomhet og reiseliv det vil bli behov for dagens studenter i Bergen, spår Warncke.

Rådet hun vil gi til nye studenter er å tenke på næringslivet som en kunde.

– Du må selv tenke over hvilken kompetanse du har, og hvordan den kan brukes til å dekke næringslivets behov.

Hjelp på veien kan man få gjennom Bergen Næringsråd, som tilbyr billig studentmedlemskap.

– Vi har tolv ressursgrupper som spenner over vidt spekter, så det er bare å melde seg inn, oppfordrer Warncke.