– Det er hva jeg tidligere har signalisert og hva jeg mener er hovedbudskapet i statsbudsjettet, som er rett. Vi kommer til å beholde en styrke på samme nivå som i dag, sier Strøm-Erichsen til Aftenposten.

Hun sier at forutsetningene for situasjonen i Afghanistan har endret seg etter at teksten i statsbudsjettet ble skrevet. Hun var nylig på besøk hos de norske styrkene i Afghanistan, og sier erfaringer derfra gjør at hun nå ville ha endret formuleringene i budsjettet.

– Vi er ikke der i dag at vi kan trekke noen ut, sier Strøm-Erichsen.

Afghanistan stiller selv med en bataljon på 500 soldater i området der de norske soldatene holder til. Norge hadde håpet at Afghanistan skulle levere enda en bataljon til området, men dette har det foreløpig ikke blitt noe av, forklarer ministeren.

– Dette viser at det er langt vanskeligere å planlegge denne type ting enn for eksempel mengden av studenter ved en høyskole, sier Strøm-Erichsen.

Formuleringen i statsbudsjettet ble trykket for to uker siden.

Styrken vil også neste år opprettholdes slik den står i dag, sier Strøm-Erichsen.