Forskriften åpner opp for at den enkelte barnehage selv fastsetter sine egne opptakskriterier. Bystyret påpeker at dette er vanskelig å forene med samordnet opptak som benyttes i Bergen.