Det var i gårsdagens BT Harald V. Hove fra Høyre sa han ønsket å slå sammen komiteen med likestillingsutvalget. Hove leder kommunens integreringskomité.

Grunnen var at komiteen ikke hadde hatt møter de siste årene og at Hove mente integreringsarbeidet kunne få drahjelp fra arbeidet med likestilling.

Nije Samba fra SV er nestleder i komiteen. Han frykter at den egentlige grunnen til at Høyre vil slå sammen komiteene er å spare penger. Han er imot en sammenslåing.

Ikke prioritert

— Komiteen har ikke fungert fordi bystyret og byrådet ikke har prioritert den. Vi ble utnevnt i desember, men er ennå ikke konstituert. Vi mangler sekretær, sier Samba.

Han sier komiteen må ta stilling til hvor stort sekretærbehovet er, men tror ikke det er aktuelt med en sekretær i full stilling.

Samba tror ikke integreringsarbeidet vil tjene på at komiteen slås sammen med likestillingsutvalget. Han frykter at deres arbeid drukner.

Likestillingslederen imot

Også lederen av likestillingsutvalget - Kristin Jensen (SV), mener forslaget fra Hove er dårlig.

— At hans komité ikke har hyppige møter og ikke får profilert de problemstillinger som de er satt til å overvåke, bør ikke være et problem for likestillingsutvalget. Det må være opp til medlemmene i integreringskomiteen å jobbe for et bedre fokus på integreringsspørsmål, sier hun.

Jensen mener Høyres oppfatning er at alle svake grupper sliter med samme problemer, men det er galt, ifølge henne.