Haukeland universitetssjukehus og Helse Bergen er først ute med å tilby denne behandlingsformen i ordinær klinisk praksis i Norge.

— Dette vil gi pasientene mulighet til å få jobbe mer selvstendig. Det vil også gi større fleksibilitet, fordi man ikke trenger å skaffe barnevakt eller få fri fra jobben for å få hjelp, sier Tine Nordgreen, prosjektleder og psykologspesialist i Helse Bergen.

Onsdag kom eksperter fra Sverige, Storbritannia og Danmark til Bergen for å fortelle om sine erfaringer fra internettbasert behandling. Ved Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm behandler de nå fire ganger så mange pasienter som før de tok i bruk behandling på nett.

— En konsekvens av dette tilbudet vil bli kortere ventelister og raskere hjelp. Dette kommer til å slå positivt ut for pasientene, sier Nordgreen.

God effekt

Ved å logge seg inn på nettet, vil pasientene få konkrete oppgaver og veiledning i forhold til sin lidelse ved hjelp av kognitiv terapi. De vil ikke få behandling ansikt til ansikt med en terapeut, men et program de skal igjennom.

I første omgang vil tilbudet gjelde i Helse Bergen og for pasienter med panikklidelse og sosial angst. Forskere ved Universitetet i Bergen har allerede testet ut programmet på 170 personer og nesten halvparten rapporterte om god effekt av behandlingen.

— De forteller at de synes det er enklere å være alene, at de tør å oppsøke vanskelige situasjoner i større grad og at de er mindre redd når de får angst, forteller hun.

For noen vil dette være deres eneste behandling. For andre et supplement til eksisterende tilbud.

For alle

I utgangspunktet skal alle i målgruppen som tar kontakt med poliklinikkene til neste år få tilbud om behandlingen.

— Det viktigste er at pasientene er motiverte for å få en praktisk behandling der de er aktive selv. De første som var igjennom programmet hadde vært syk i gjennomsnitt tolv år, så det er ikke slik at bare de ressurssterke eller de som nettopp er blitt syke kan ha god nytte av programmet, sier Nordgreen.

Ketil Nordstrand, seniorrådgiver i Helsedirektoratet jobber med å gjøre behandling av angst og depresjon tilgjengelig for folk flest gjennom prosjektet «rask psykisk helsehjelp». Han gleder seg til å se resultatene fra de nettbaserte behandlingen i Helse Bergen.

— Vi vet at kognitiv terapi på nett har god effekt. Nettbaserte programmer basert på kognitiv terapi har også vist positiv effekt på problemer som angst og depresjon. Dette er også et av tiltakene som Folkehelseinstituttet har dratt frem som et forebyggende tiltak ved depressive plager. Ved å ta i bruk nettbasert behandling, utnytter vi dagens teknologi til å behandle flere og gjøre behandling tilgjengelig for flere. Dette er en veldig spennende måte å jobbe på, sier han.

I fremtiden ønsker Helse Bergen å utvikle programmet til også å omfatte pasienter som lider av depresjon.

— Da vil vi nå ut til en enda større del av befolkningen, sier hun.

Er det en god idé å behandle psykiske sykdommer via internett? Si din mening i kommentarfeltet!

OPTIMIST: Prosjektleder Tine Nordgreen har stor tro på at psykisk syke kan ha nytte av behandling via internett.
UiB