TOR LEIF PEDERSEN tor.pedersen@bt.no Det kan bli aktuelt å sertifisere turistfiskeanlegg for å få kontroll med turistfisket. Ett tiltak kan være å sette et tak på hvor mye fisk den enkelte tar ut av landet. Knapt noe markedsfremstøt fra norsk turistnæring har slått så godt an som kampanjen for å få utlendinger til å besøke Norge for å fange fisk i sjøen. 224.000 turistfiskere I fjor kom 224.000 utenlandske turistfiskere til landet vårt. I 1995 var ikke antallet mer enn ca. 35.000. I en rapport som Universitetet i Tromsø har laget for Norges Turistråd og Norges Fiskarlag hevdes det at tallet kan komme til å stige til 400.000 i løpet av få år.I rapporten anslås det at de utenlandske turistfiskerne dro på land 12.000 til 15.000 tonn fisk i fjor. Dette tilsvarer omtrent volumet som et topp moderne fiskeforedlingsanlegg produserer i løpet av et år. Skaper konflikter 15.000 tonn er kanskje ikke det helt store kvantumet i forhold til det totale fisket i norske fjorder og skjærgårder. Turistfiskerne konkurrerer ikke med fiskerne som henter sin fangst ute i havet. Men utlendingene kan noen steder påføre lokale fiskeressurser en belastning som kan være et ressursproblem.I mange områder — ikke minst på Vestlandet - skaper fisketuristene grunnlag for konflikter. Særlig mellom utlendingene og yrkesfiskere som henter sine inntekter i fjordene og skjærgården. De merker at det er mindre fjordtorsk, sei og andre fiskbare arter. Men også lokale fritidsfiskere merker at utenlandsfiskerne går dem i matfatet. Ønsker tiltak Konfliktene er etter hvert blitt så mange at Norges Turistråd og Norges Fiskarlag i fellesskap har fått utført en undersøkelse i regi av professor Abraham Hallenstvedt og Ivar Wullf ved Norges Fiskerihøgskole og Universitetet i Tromsø. De har laget en rapport om hvordan denne nye grenen av norsk turistnæring har utviklet seg, og hvilke konsekvenser den har fått.Resultatet av undersøkelsen har ført til at Turistrådet og Fiskarlaget vil henvende seg til myndighetene for å drøfte tiltak som skal begrense denne fiskingen.