BRITT SØRENSEN britt.sorensen@bt.no

Det er fylkesrådmannens oppskrift for å få bukt med russefyll, mobbing og ulykker.

Også i år var russefeiringen gjenstand for til dels negativ medieomtale knyttet til fyll, sex, mobbing, kommersialisering og bekymring både for mulige ulykker og dårlige eksamensresultater.

Som skoleeier har Hordaland fylkeskommune sine synspunkter om dette. Det er bakgrunnen for at fylkesrådmannen nå fremmer forslag til hvordan russefeiringen kan avgrenses.

Dialog, avtaler og forbud Fylkesrådmannen understreker at resultatet avhenger av et godt samarbeid med russen. Målet er at rektor og russestyre kommer frem til skriftlige avtaler der russens rettigheter og plikter tydeliggjøres.

Avtalen må være klar i januar og dessuten slå fast at russefeiringen ikke skal starte før 5. mai. I tråd med dette blir det forbudt å komme på skolen i russedresser og -utstyr før den tid.

Salg og reklame forbudt Fylkesrådmannen gjør det også klart at elevene er personlig ansvarlig for hærverk og andre kriminelle handlinger.

Det ønskes forbud mot privat reklame og salg på skolene. Opplysning og holdningsskapende arbeid vektlegges også, særlig når det gjelder rus, kriminalitet og trafikk. "Russekrig" mellom skoler skal forhindres ved at det tidlig etableres positiv kontakt mellom skolene.

Fylkesrådmannens forslag legges frem for komiti for næring og utdanning onsdag 20. juni.