• Sex og alkohol er del av studentlivet, sier studentpolitiker. Men UiB vil ha mindre fyll.

— Vi har sett at fadderukene har eskalert fra år til år. Det har gått ut på å toppe fjoråret og øke alkoholkonsumet, sier leder for Studentparlamentet, Tine Øverseth Blomfeldt.

En undersøkelse gjennomført blant studentene i regi av Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Bergen, oppga studenter at de følte seg utsatt for drikkepress under fadderuken i fjor.

— Det skal ikke være slik. Nå har vi vært nødt til å ta tak i dette, før det blir enda verre, sier Blomfeldt.

UiB har sett nærmere på fadderuken, etter en rekke klager på fyll.

I høst ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på hva som kunne gjøres for å endre fadderuken til noe bedre.

Blomfeldt mener det er viktig å signalisere at fadderne skal være mer en festledere.

— Studenter gjør annet enn å bare drikke. Det må også fadderuken speile, sier hun.

Både pisk og gulrot skal brukes for å ta fokuset vekk fra alkohol under fadderuken, skriver Studvest.

— Det er et utrolig studentengasjement rundt fadderuken, og det må vi ta vare på, sier leder for Arbeidsgruppen, Håvard Dretvik, til avisen.

Videre sier at han at det er mulig fadderuken er blitt «en festival med noen ukulturer».

— Dette ønsker UiB å ta tak i og bli en mer synlig medarrangør, sier Dretvik.

Et av forslagene er at UiB skal gi økte midler mot at fadderstyrene får mer ansvar. Arbeidsgruppen forslår også at fadderne må skrive under på en fadderavtale.

Ifølge Studvest utløste arbeidsgruppens forslag stor debatt da det ble lagt frem for Studentparlamentet.

Peter Hatlebakk fra Studentdemokratene mente at fadderuken er et frivillig arrangement som ikke bør overstyres.

— Det er ikke vår oppgave å moralisere. Sex og alkohol er en del av studenttilværelsen, sa Hatlebakk under debatten ifølge avisen.

Hva synes du om fadderuken? Si din mening under.