• Vår interesse i området ligger langt frem, men her synes jeg man skal være trofast mot det eksisterende reguleringstiltaket, sier kirkevergen i Bergen, Gunnar Wik.

Allerede på 80-tallet ble området ved Tennebekk øremerket grav— og urneplass. Bergen kirkelige fellesråd mener at det ikke bør brukes til annet, heller ikke som midlertidige løsninger.

— Motocrossbane er i og for seg et godt tiltak, og det vil nok fenge de unge. Vi ser også at det kan ha god effekt for et nærmiljø. Det vi er redd for, er at når et slikt tiltak først er etablert, blir det værende, sier Wik. Samtidig understreker han at arbeid for barn og unge er viktig.

— Vi ønsker å forhindre en fremtidig interessekonflikt, og den kommer. Nå har vi gravplass i Loddefjord og på Nygård, men når disse er fulle, må vi ha et alternativ til gravplass i nærområdet. Vi går imot forslaget på vegne av byens befolkning, og ikke på grunn av tro, sier kirkevergen.

Hvor mange år frem i tid det er snakk om at behovet for grav- og urnelund dukker opp, tør ikke Wik si sikkert. Det kan være fem, ti eller tjue år.