Statens vegvesen Vegdirektoratet tar dette standpunktet i en uttalelse til Samferdselsdepartementet. Bakgrunnen er en søknad fra Arbeidsgruppe for båtruter på Sognefjorden, som har søkt om at ferjestrekningene Balestrand – Fjærland og Lærdal – Gudvangen må bli gjenopprettet som riksveisamband og dermed bli berettiget til statstilskudd.

Samferdselsdepartementet har ennå ikke tatt standpunkt til søknaden, får NTB opplyst.

Nasjonale turistveier

Arbeidsgruppe for båtruter på Sognefjorden vil at ferjeruten på Fjærlandsfjorden skal bli del av den planlagte turistveien over Gaularfjellet, og at ferjeruten fra Lærdal til Gudvangen i Nærøyfjorden skal få status som del av den planlagte turistveien over Aurlandsfjellet.

De to ferjerutene ble avviklet som riksveisamband henholdsvis i 1994 og 2000 i forbindelse med åpningen av nye veier. Siden har det på begge strekningene vært drevet kommersielle ruter fra 1. mai til 30. september. Men Fjord 1 Fylkesbaatane har varslet at selskapet, på grunn av ulønnsom rutedrift, ikke lenger vil drive ferje på Fjærlandsfjorden, og at strekningen Lærdal – Gudvangen bare blir trafikkert i tre måneder om sommeren.

Verdensarv

Verdensarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap har i et brev til Samferdselsdepartementet støttet kravet om at de to ferjesambandene må få status som nasjonale turistveier. Verdensarvrådet ber samtidig om at ferjeruten Hellesylt – Geiranger i Møre og Romsdal må bli utvidet med et tilbud som strekker turistsesongen mest mulig.

Nærøyfjorden og Geirangerfjorden har fått plass på UNESCOs verdensarvliste, med betegnelsen Vestnorsk fjordlandskap.

— Ikke aktuelt

Vegdirektoratet fastslår at det ikke er aktuelt å supplere eller forlenge med nye strekninger de planlagte veiene i prosjektet Nasjonale turistveier. Etter direktoratets mening er det heller ikke aktuelt å benytte riksveimidler til drift av ferjer eller andre former for fjordopplevelser.

Vegdirektoratet påpeker at det er en betydelig finansiell utfordring å gjennomføre det som allerede er vedtatt for prosjektet Nasjonale turistveier. Behovet i hele prosjektperioden fra 1993 til 2016 er på 1.800 millioner kroner. Til og med 2009 er om lag halvparten av dette bevilget, blir det opplyst.

Konklusjonen er at Sogn og Fjordane fylkeskommune må avgjøre om Balestrand – Fjærland og Lærdal – Gudvangen eventuelt skal klassifiseres som fylkesveiferjesamband. I så fall må fylkeskommunen ta seg av den økonomiske utfordringen, mener Vegdirektoratet.