Valgkampen 2005 er for lengst i gang, og innvandring er garantert blant temaene. Like sikkert er det at myter og misforståelser vil dukke opp i debatten. Det bør vi unngå, mener SSB-forsker Lars Østby.

— En del myter er vanskelige å avlive. Den verste feilslutningen er at innvandrere er en ensartet gruppe. Det blir like misvisende som å si at gjennomsnittstemperaturen er 37 grader når man ligger med hodet i fryseboksen og beina i steikeovnen.

Sannheten er at det er større mangfold blant innvandrere enn blant etniske nordmenn, sier Østby.

Langt fra muslim-flertall

Fra innvandringsdebatten trekker han frem flere påstander som han mener bygger på gale forutsetninger:

*** Myte:** Innvandrere er muslimer, og vil bli i flertall i Norge innen noen tiår.

*** Realitet:** Bare 80.000 av de 260.000 ikke-vestlige innvandrerne er muslimer.

— Regnestykkene som viser at muslimer vil utgjøre et flertall av befolkningen i for eksempel 2050, er helt uinteressante. På 80-tallet var resonnementet at Chile ville bli tømt for folk og at alle chilenere ville bo i Norden i løpet av tjue år. Det skjedde selvsagt ikke. Enkelte som snakker om en voldsom befolkningsvekst, ser bort fra at innvandrerbefolkningen er relativt ung. Dødeligheten vil øke ettersom tiden går, påpeker Østby.

Mange flytter ut

*** Myte:** Hvis vi ikke øker innvandringen vil folketallet stagnere om noen tiår.

*** Realitet:** Med dagens innvandring vil folketallet øke med én million til 2050.

*** Myte:** Innvandrere kommer for å bli.

*** Realitet:** Ti prosent av flyktningene og 25 prosent av andre ikke-vestlige innvandrere flytter ut igjen i løpet av fem år.

— Vi har en tendens til å tro at alle som slipper inn i Norge har oppnådd lykksaligheten og blir her til de dør. Så enkelt er det ikke. Mange flytter fra Norge etter en stund - noen til hjemlandet, andre til andre vestlige land der det bor flere av samme opprinnelse. Franskmenn flytter lettest på seg - hele 70 prosent forlater Norge innen fem år.

Familiegjenforening

N Myte: Familiegjenforening er så vanlig fordi mange innvandrere henter ektefelle i utlandet.

N Realitet: Det er flere etnisk norske enn innvandrere som inngår «henteekteskap».

— I 2002 var det 14.200 familiegjenforeninger i Norge. De fleste er flyktninger som har krav på beskyttelse for familien sin. Den nest største gruppen er etniske nordmenn - som finner ektefelle i utlandet i langt større grad enn innvandrere.

N Myte: Norge har stor innvandring.

N Realitet: Det er færre utenlandsfødte i Norge enn nesten alle andre land i Vest-Europa.

— Mediene - og mange av dem som uttaler seg der, er preget av forholdene i Oslo som ikke representativ for resten av landet. Internasjonal statistikk fra OECD og EU viser at Norge har færre innvandrere enn resten av Vest-Europa, sier Østby.

Integrering

SSB-forskeren er lei påstander om at norsk integreringspolitikk er mislykket.

— Påstanden kommer både fra dem som er mest åpne for innvandring og dem som er mest restriktive, men blir ikke riktigere av den grunn. Integrering er vanskelig, men går i riktig retning, både når det gjelder utdanning, arbeidsmarkedet, inntekt, ekteskapsalder og fødealder.

— De som mener Norge kommer dårlig ut i forhold til andre land, bommer når de stiller helt forskjellige grupper opp mot hverandre. Traumatiserte flyktninger med dårlige norskkunnskaper kan ikke sammenliknes med arbeidsinnvandrere til USA og Canada. Arbeidsinnvandrerne der snakker ofte landets språk og har ikke den samme vanskelige bakgrunnen som flyktninger i Norge.

Høy ledighet

Østby vil likevel ikke underslå at arbeidsledighet er et stort problem.

— Jeg pleier å advare mot sterke scener før jeg viser diagrammet over ledighet blant innvandrere. Lyspunktet er at jo lenger man blir i landet, desto større blir sjansene for å få jobb. Hos ikke-vestlige har ledigheten i mange år ligget tre til fem ganger høyere enn gjennomsnittet.

— Hvorfor?

— Myndighetene legger større vekt på den enkeltes beskyttelsesbehov enn på samfunnets behov for kompetanse. Dermed blir det mange flyktninger som ikke uten videre kan finne en jobb i Norge. I tillegg skyldes det en kombinasjon av manglende språkkunnskaper og relevant og dokumentert utdanning. Men det er vanskelig å si hvilke av disse faktorene som betyr mest.