Selv om bonde Rune Lilletvedt ikke vil be om avliving av hundene, går det dermed mot at hundene må bøte med livet etter herjingene.

Etter den ferske loven om hundehold har nemlig også grunneier, som er Lilletvedts mor, rett til å begjære hundene avlivet. Den retten har hun nå benyttet seg av, opplyser Fana lensmannskontor til TVHordaland.

Namsretten vil nå ta stilling til anmodningen, og i tilfelle be namsmannen i Fana — dvs. lensmannskontoret - effektuere avlivelsen.