— I forhold til motiv blir det aktuelt å avhøre den siktede om de økonomiske forholdene mellom ham og avdøde, sier politiadvokat Ole Bjørn Mevatne til BT.

Til nå har ikke 44-åringen latt seg avhøre av politiet, men har i tre dager sittet i lange samtaler med sin forsvarer, Per Magne Kristiansen.

- Usammenhengende

— Jeg finner det ikke forenlig med min klients beste at han går i avhør nå. Det han sier i samtaler med meg er svært usammenhengende. Jeg merker bedring på ham, men hvor lang tid det tar før han er klar for å snakke med politiet er uvisst, sier Kristiansen.

Forsvareren bekrefter at spørsmålet om økonomiske forhold mellom 44-åringen og den drepte, Harald Bakkebø, vil bli et sentralt tema i avhør.

- Gode vitneforklaringer

Politiet har fortsatt ikke funnet ut hvor drapsvåpenet er dumpet.

— Det er alltid greit å finne drapsvåpenet, men det er ikke avgjørende i denne saken. Vi har gode vitneforklaringer, sier Einar Vatne, lensmann i Lindås og Meland.

44-åringens lillebror og nevøen til Bakkebø var begge til stede på forretningsmøtet i brakken, og er de to eneste vitnene til drapet. Begge har forklart at den drapssiktede skjøt forretningspartneren på kloss hold.

Lensmannen utelukker ikke at siktelsen på forsettlig drap kan bli endret.

— Det er bare en foreløpig siktelse. Den kan bli endret når man får etterforsket saken videre, sier Vatne.