GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no

Fylkesrådmannen har satt i gang kampanjen for å få flere ansatte i fylkeskommunen til å sykle til jobben. Det synes Naturvernforbundet er litt av et paradoks når han vil ta penger fra bygging av gang— og sykkelveier og bruke dem til å bygge broen for.- Å ta 50 millioner fra miljøtiltak for å bygge en Hardangerbru som for lengst burde vært skrinlagt, er et vanvittig forslag fra fylkesrådmannen. Det er også deprimerende for alle som arbeider frivillig for å få til en økt satsing på sykkelveier og miljøtiltak, sier Arild Hermstad, styreleder i Naturvernforbundet.Han sier motivasjonen for å arrangere sykkeldag i Bergen 17. juni fikk seg en knekk.- I fjor fikk vi 15.000 kroner i støtte fra fylkeskommunen for å arrangere sykkeldag, Gjennom sykkel i sentrum - prosjektet samarbeider vi med bl.a. Vegkontoret og Bergen kommune om å få til konkrete løsninger på forholdene for syklister i Bergen sentrum.Fylkeskommunen deltar i arbeidet, men mister all troverdighet når administrasjonens leder lanserer slike deprimerende løsninger.Naturvernforbundet Hordaland sendte i går et brev til fylkesrådmannen hvor han bes ta konsekvensen av sitt eget forslag, og avblåse "sykle til jobben-kampanjen" ved fylkeshuset.- Noe annet ville være svært merkelig all den tid fylkesrådmannen med sitt forslag legger opp til at de ansatte for alltid skal sykle til jobben på et sykkelveinett som ikke holder mål, sier Hermstad.