— Jeg kan tenke meg en forsøksperiode over for eksempel tre år med sterkt forbedret busstilbud. Og om det ikke er mulig med helt gratis buss, så kanskje 10 kroner. Det vil virke nesten som gratis, sier Friele til BT.

— Gratis buss betyr at ingen betaler billett. Pr. i dag ligger billettinntektene for Gaia Buss og HSD Buss i Bergen på til sammen rundt 400 millioner kroner. Tror du det er mulig å erstatte denne summen med penger fra det offentlige?

— 400 millioner høres ekstremt ut. Men sier vi 10 kroner for billetten, så er vi kommet langt. Da blir beløpet som må dekkes inn langt mindre.

Fotfølge departementet

— Hvordan vil du gå frem?

— Jeg har satt i gang et arbeid med å fremskaffe alle nødvendige tall. Jeg må vite hva dette vil koste. En tur til den belgiske byen Hasselt kan også bli aktuelt. Der har de innført gratis buss, og tallet på busspassasjerer er mangedoblet. Hvordan har de greid det? Det må jeg vite. Så vil jeg fotfølge Samferdselsdepartementet for å få dem til å hente frem litt av oljereservene.

— Hvor mye tror du Bergen kommune kan bidra med i en slik spleisepakke?

— Jeg kan jo ikke nevne noe tall. Men i min verden har kommunen råd til å delta med et betydelig beløp. Byen går bedre enn før. Dersom vi får i stand en avtale med Samferdselsdepartementet, vil jeg se det bystyret som sier nei.

Lønnsomt for byen

Friele er sikker på hans idé vil få antall brukere av kollektivtilbudet til å øke dramatisk.

— Det handler om livskvalitet. Om å gjøre byen vår attraktiv. Vi har jo hørt store bedrifter som Statoil og Hydro fortelle at de ikke får nye medarbeidere fordi de bare må sitte i en kø. Slik går Bergen glipp av skatteinntekter. Et kollektivsystem som fungerer, og som reduserer køene, kan bidra til nye arbeidsplasser, flere innbyggere, og dermed økte inntekter som kan dekke det de koster å gjøre kollektivtilbudet bedre, resonnerer Friele.

Deltar videre

— Om ett år har du gått av som ordfører. Nå må du vel be om å få stille opp igjen likevel for å fullføre det du har satt deg fore?

— Det tror jeg ikke. Men etter at jeg er gått av, kan jeg jo delta videre i forhandlinger, om det skulle være ønskelig og nødvendig. Jeg har en del store saker jeg vil prioritere i løpet av mitt siste år som ordfører i Bergen. Bedre og billigere buss er en av dem. Og mitt mål er å få dette prosjektet i godt gjenge før jeg går av.