17 barnehager og 1041 barn i Bergen er berørt av streiken. Fra mandag håper kommunen å holde barnehagene åpne fra klokken 10 til 14 hver dag. Det vil skje ved hjelp av assistentene i barnehagene, som ikke er i streik.

— Et korttidstilbud, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

Uavklarte praktiske og juridiske spørsmål er årsaken til at dette blir aktuelt først etter helgen.

Ifølge Rastad blir det et tilbud om lek med tilsyn. I tillegg er det et tiltak for å holde barnehageansatte som ikke er i streik i arbeid.

— Vi forholder oss til at vi må sysselsette dem som ikke er i streik på en fornuftig måte. Alternativet er permitteringer, sier Rastad.

- Grensetilfelle

De streikende og kommunen skal møtes i dag for å diskutere et korttidstilbud i barnehagene.

Leder for Utdanningsforbundets streikekomité i Bergen, Grete Myrland Ingebrigtsen, misliker at kommunen offentliggjør planene om korttidsåpne barnehager før de er drøftet med streikekomiteen.

— Dette er helt klart et grensetilfelle, og det skulle vært tatt opp med oss, sier hun.

Dagens møte vil avklare hvordan streikekomiteen stiller seg til kommunens ønske. Spørsmålet er hvordan kommunen går frem, ifølge Myrland Ingebrigtsen.

— Hvis det er slik at de omgrupperer personell for å redusere skadevirkningen av streiken, så ser vi på dette som streikebryteri, sier hun.

Slipper å betale

Bergen kommune avgjorde i går at foreldre slipper å betale for barnehageplasser og SFO-plasser som er stengt under streiken. Men Rastad oppfordrer likevel alle om å betale regninger de har fått innen fristen, ellers risikere de inkassovarsel i posten.

— Når streiken er over, vil vi foreta en avregning. Pengene får de igjen til høsten, sier Rastad.

Hva korttidstilbudet i barnehagene eventuelt vil koste, er ikke klart.

Hva synes du om saken? Si din mening i kommentarfeltet under!

- Vi forholder oss til at vi må sysselsette dem som ikke er i streik på en fornuftig måte. Alternativet er permitteringer, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.
Bergens Tidende