Fortet øverst på Nordnes har i alle år vært avstengt fra allmennheten. Siden marinen flyttet ut, har Nordnæs Bataillon fått regjere bak murene.

I høst ba et innbyggerinitativ kommunen om å åpne portene. Det stiller byrådet seg nå positivt til, under forutsetning av at sikkerheten og hensynet til kulturminnet blir ivaretatt.

Byrådet ber bystyret om fullmakt til å foreta nærmere utredning og treffe beslutninger når det gjelder den praktiske gjennomføringen.

VIL BAK MURENE: Øystein Brekke og Sara Henriksen samlet inn underskrifter til støtte for å åpne Fredriksberg fort for folk flest. Nå får de støtte av byrådet.
RUNE NIELSEN (arkiv)