Debatten om den fremtidige fritidsbruken av Fløyenområdet har skutt fart. Grønn avdeling i Bergen kommune har mottatt en rekke høringsuttalelser til den foreslåtte bruksplanen. I går skrev BT om Vann— og avløpsetaten som vil flytte både Brushytten og Aasebu, et forslag som ikke uventet har utløst sterke reaksjoner.

Bergen Turlag mener tvert imot at dagens restriksjoner på friluftsbruken er i strengeste laget.

- Forurenser ikke

— Vi kan ikke se at aktiviteter som skøyteløping og fritidsfiske utgjør noen forurensningsfare. I dag er det få muligheter for skøyteløpere på Fløyen, og etter vår mening bør det være tillatt de få dagene i året istykkelsen tillater det, sier Sølve Sondbø, som er naturvern- og friluftskonsulent i Bergen Turlag.

Skomakerdiket er det eneste Fløyen-vannet av en viss størrelse friluftsglade mennesker kan boltre seg i og på, uten å komme i konflikt med de strenge drikkevannsbestemmelsene på Byfjellene.

Sølve Sondbø og Turlaget mener det er på tide hobbyfiskere får kaste sluken ut i vannene i Fløyen-området.

Nei til snøkanoner

— Vi kan ikke se at fritidsfiske utgjør noen fare for forurensning. Vi vet også at mange brukere hadde satt pris på muligheten til å få fiske på Byfjellene, sier han.

Bergen Turlag savner også større boltreplass for aking og skilek. Litt rydding av skog og naturvennlig tilrettelegging er alt som skal til, for eksempel ved Skomakerdiket, Brushytten eller Fløysletten. Støyende og skjemmende snøkanoner er ikke ønskelig, mener Turlaget.

Ellers vil Bergen Turlag at bruksplanen for Fløyen skal inneholde forbud mot vinterbrøyting av veiene på Fløyen, og at asfaltering av eksisterende veier ikke må tillates.