Regjeringens forslag til dåpsopplæringsplan i Den norske kirke er mottatt med jubel på Kirkemøtet, som denne uken pågår i Bergen. Nå satser Kirken på at reformen skal bli en nasjonal dugnad for å kunne tilby de om lag 50.000 barna som døpes hvert år, systematisk opplæring i den kristne tro inntil de fyller 18 år.

Årlig døpes vel 80 prosent av alle nyfødte barn i Den norske kirke. I fjor ble nesten 6600 barn døpt i Bjørgvin bispedømme. Det er hele 91,8 prosent av fødselstallet samme år.

Direktør Erling Pettersen i Kirkerådet holdt i går Kirkemøtets hovedforedrag, der han presenterte den omfattende reformen. Til Bergens Tidende sier Pettersen at det blir stort behov for flere ansatte til å kunne gjennomføre Kirkens storstilte opplegg.

Frikjøp av lærere

— Vi har kateketer, men ikke nok. For å sikre tilstrekkelig ansatte til å stå for opplæringen, vil vi i tillegg til økt satsing på kateketutdanning satse på lærere med utdanning i KRL-faget. Her blir det snakk om både å ansette lærere i hele stillinger i Kirken, lærere i deltidsstillinger og rene frikjøp av lærere lokalt i menighetene. Kirken må også inngå et omfattende samarbeid med både de teologiske fakultetene, høyskolene og de frivillige kristelige organisasjonene, og det må utvikles helt nytt pedagogisk materiell, legger Pettersen til.

Legges til SFO

Han mener at store deler av opplæringen kan legges til skolefritidsordningen i de kommuner man kan bli enig om dette. I Asker har man allerede et slikt forsøk, som har vært svært vellykket.

— Men dette kan kun skje i kommuner der kirke, lokale skolemyndigheter og foreldreutvalg er enige om det. I kommuner med sterke flerkulturelle innslag vil ikke en slik modell fungere, sier han.

— Samtidig vil foreldrene være dem som står i fremste linje. Deres innsats for å lære barna aftenbønn og helt enkel innføring i våre kristne tro og kulturarv, vil være helt sentralt. Dåpsopplæring blir et samspill mellom foreldre og deres lokale menighet. Hvordan reformen skal gjennomføres i praksis, blir i stor grad opp til de enkelte bispedømmeråd og lokale menigheter. Dåpsopplæring er et enormt krafttak for Kirken. Men vi må ha en bevisst holdning til at foreldrene ikke blir en annenrangs ressurs i arbeidet med å formidle kristne verdier.

Blir vedtatt

Pettersen frykter ikke at Stortinget vender tommelen ned for en av Kirkens viktigste reformer på over 250 år.

— Dåpsopplæringen er et nasjonalt løft med stor tverrpolitisk støtte. Den har fått en bred politisk forankring. Derfor er jeg sikker på at reformen blir vedtatt i Stortinget til våren uansett regjeringskonstellasjoner, og at vi får tilstrekkelig med ressurser. Det vil si 25 millioner, altså totalt 250 millioner kroner de neste ti årene, legger han til.