— Hvordan vi skal aksjonere, vil vi drøfte i tiden frem til Fylkestinget i desember, sier Karoline Myklebust, leder for Elevorganisasjonen i Hordaland. Hun peker på at krisen i fylkets økonomi bekymrer elevene i den videregående skolen. De frykter et dårligere skoletilbud. 55 millioner kroner har fylkesrådmannen foreslått at det skal spares i fylkets videregående skoler.

Det var skoleårets første elevforsamling for de videregående skoler som vedtok at det skal aksjoneres. I tiden fremover skal elevene samle forslag til ulike aksjonsformer før de bestemmer seg for hvordan de vil aksjonere.

Elevforsamlingen er det høyeste organ i Elevorganisasjonen i Hordaland mellom to årsmøter og består av elevledere fra fylkets skoler. 25 deltok på helgens samling som ble avviklet på Rothaugen ungdomsskole i Bergen.

Narkotikafrykt

Elevene frykter også at det skal bli vanskeligere å gripe tak i narkotikaproblemene ved skolene hvis forslaget om å slå sammen 12 videregående skoler til seks får gjennomslag. Elevene vet at det omsettes narkotika ved flere skoler. Store skoler får nærmere 1000 elever hver og det vil bli lettere for uvedkommende å ferdes på skolene.

Elevene regner og med at det garantert vil oppstå flere sosiale problemer som følge av store skoler. Mobbing vil bli vanskeligere å oppdage. Store bedrifter satser mer på det psykososiale miljøet. Fylket må ha en strategi rundt dette hvis den velger å slå sammen skolene, heter det i vedtaket fra Elevforsamlingen.

Svartruss

Elevlederne drøftet og felles holdning til svartruss. Elever som er ferdig med grunnkurs og VKI kan kalle seg svartruss før de begynner i lære. Det er imidlertid et problem at mange av dem ikke har fylt atten år og kan være med på alle russearrangementer. Elevforsamlingen vedtok at det blir opp til hver elev å bestemme hvordan de vil markere slutten på sin skolegang. Hovedstyret og de lokale russestyrene får i oppgave å legge til rette for russefeiring også for svartrussen.

Elevene vil fortsatt ha gratis utlån av bøker ved skolene. I debatten påpekte flere at det er bedre om skolene leier ut bøker for en liten sum enn om hele utlånsordningen kuttes fordi skolene ikke har nok bøker til alle elevene.