Nei-siden har hatt stor fremgang i de siste meningsmålingene, etter lang tid med klart ja-flertall i målingene. I Dagbladets måling i forrige uke var EU-motstanderen til og med i flertall.

Oppsvinget i oljeprisen slår ut i EU-saken, sier Frank Aarebrot i et intervju med VG i går:

— Når Ola føler seg rik, og det gjør han når oljeprisen er høy og renten lav slik som nå, da er han mer skeptisk til å gå inn i et fellesskap, sier valgforsker Aarebrot til avisen.

Misbruk

Den profilerte valgforskeren er også et kjent medlem i Arbeiderpartiet, og i denne saken blander han rollen som fagmann og politiker, mene leder i Ungdom mot EU, Hedda Haakestad.

— Det er misbruk av tittelen å gå ut på denne måten som fagmann, sier Haakestad.

— Da er det på høy tid at Aarebrot pensjonerer seg fra EU-debatten, sier Haakestad.

Hun reagerer sterkt på at Aarebrot argumenter med at EU-motstanden er motivert av økonomisk egeninteresse.

— Jeg frykter at det kommer til å bli en ganske stygg EU-debatt dersom ja-siden går ut på denne måten, sier Haakestad.

Haakestad mener det er frykt for maktkonsentrasjon, svekket demokrati og mindre medbestemmelse som er hovedårsaken til den norske EU-motstanden. Den labre deltakelsen i det pågående valget til EU-parlamentet er et eksempel på apatien i forhold til troen på folkelig innflytelse i EU, mener hun.

Står på sitt

Bortsett fra at han beklager at ordet «egoisme» er brukt i VG-intervjuet, står Aarebrot på sitt.

Han sier han ikke vil stemple det ene standpunktet som mindre moralsk høyverdig enn det andre, men mener samtlige EU-valg siden 1972 viser samme tendens:

Land som er fattigere enn EU-gjennomsnittet vil inn i EU.

Irland er et godt eksempel, mener Aarebrot. Så lenge irene mottok økonomisk støtte fra EU var landet et av de mest EU-lojale i unionen. Nå, med de nye fattige medlemslandene på plass, er Irland blitt en økonomisk bidragsyter til EU, og EU-skepsisen øker.

FÅR KJEFT: EU-motstandere mener valgforsker og Ap-medlem Frank Aarebrot blander rollene når han kommenterer EU-motstanden i Norge.<p/> ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ